Laia

Tot sembla impossible fins que es fa

Isaac

Susana